Komisja Europejska: 100 Mb/s dla każdego w 2025 r

News

Komisja Europejska ma kolejne plany, jeśli chodzi o szerokopasmowy Internet. Są one naprawdę bardzo ambitne. Chce, aby już od 2025 roku dostępność do łącza zapewniającego przepływnowość 100 Mb/s była powszechna. W związku z tym planuje wezwać rządy do tego, aby zwiększyły finansowanie wsparcia budowy sieci dostępowych o charakterze superszybkim.

Serwisowi EuroActiv.com udało się dotrzeć do projektu dokumentu Komisji Europejskiej. Jego opublikowanie zaplanowano na 21 września. Z dokumentu wynika, że celem Komisji Europejskiej jest, aby w 2025 roku już wszystkie kraje wchodzące w skład Unii Europejskiej znalazły się w zasięgu gigabitowego Internetu (http://internetkrakow.com/lacza.html). Celem jest także to, aby w każdym gospodarstwie domowym był dostęp do łącza charakteryzującego się przepływnością wynoszącą co najmniej 100 Mb/s. Tyczy się to zarówno Internetu stacjonarnego, jak i komórkowego.

Komisja oceniła, że wymaga to zmian technologicznych. Najbardziej obiecującą technologią zdają się być w tym wypadku łącza światłowodowe. Komisja Europejska podkreśla, że technologie bazujące na łączach miedzianych wysokie przepływności, a także niewielkie opóźnienia gwarantują tylko wówczas, gdy w grę wchodzą niewielkie odległości. Chodzi o maksymalnie 250 metrów. W przypadku światłowodów uzyskuje się to nawet na odległości wielu kilometrów. 

Komisja Europejska podkreśla, że coraz szybszych łączy potrzebują osoby prywatne, sektor biznesowy, szkoły, a nawet administracja publiczna. Komisja Europejska oceniła, że symetryczne gigabitowe łącza są potrzebne między innymi w szpitalach i innego rodzaju placówkach o charakterze medycznym. To właśnie one pozwalają na przeprowadzanie skomplikowanej diagnostyki na odległość, a także na wykonywanie operacji zdalnych. Jednocześnie Komisja zwróciła uwagę na to, że radiowa technologia 5G, która w wersji komercyjnej ma być dostępna już w 2020 roku, wymaga naprawdę szybkich łączy dosyłowych, które będą biegły możliwie jak najbliżej użytkownika końcowego.

Szybki internet

Dokument Komisji Europejskiej mówi, że celem jest, aby w 2025 roku na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej dostępne były usługi 5G. Tyczy się to obszarów miejskich oraz głównych szlaków komunikacyjnych. Komisja, bazując oczywiście na rzetelnych analizach, twierdzi, że 5G może przełożyć się na ogromne korzyści, jeśli chodzi o unijną gospodarkę. Podliczono, że jedynie w czterech branżach – motoryzacji, ochronie zdrowia, transporcie oraz usługach – będą one wynosiły sto czterdzieści sześć miliardów euro. Do tego założono, że nowa technologia ma skutkować powstaniem przeszło dwóch milionów nowych miejsc pracy na terenie krajów członkowskich.

Jednocześnie oceniono, że zrealizowanie celów Europejskiej Agendy Cyfrowej wiąże się z koniecznością nieustannego inwestowania na poziomie przeszło dziewięćdziesięciu miliardów euro. Zrealizowanie celów na 2025 rok będzie wymagało inwestycji na poziomie aż stu pięćdziesięciu pięciu miliardów euro. Komisja podkreśla, że szacowane w 2011 roku inwestycje w sektorze energetycznym do 2020 roku wynosiły jeden bilion euro. Natomiast oszacowane na okres od 2010 do 2030 roku inwestycje mające związek z budową sieci transportowej to półtora biliona euro.  

Dokument Komisji Europejskiej stwierdza, że inwestycje telekomunikacyjne związane są również z koniecznością zapewnienia przewidywalnego środowiska regulacyjnego. To też konieczność odpowiedniego i jednocześnie uwzględniające ryzyko zwrotu z dokonanych inwestycji.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz