Jak działa Marketing Automation w B2C i 3 innych modelach biznesowych

News

Statystycznie Marketing Automation jest najpopularniejszy w przypadku B2C realizowanego przez e-commerce. To właściwie rdzenny dla automatyzacji marketingu i sprzedaży obszar. Jednocześnie jest szansa na to, by dobre efekty uzyskać również w modelu B2B oraz przy modelach B2G, C2B i C2C. Co najważniejsze Marketing Automation bazuje na dopasowaniu treści oferty do odbiorcy i sprawdzi się niezależnie od modelu w jakim działamy. E-commerce wykorzystany może zostać nie tylko w modelu B2C. Jeśli trochę będziemy eksperymentować w obszarze sprzedaży i finalizacji transakcji to można znaleźć również inne modele i sposoby na to, by prowadzić skuteczny rozwój własnej firmy. Tak powstają modele:

B2C – business-to-consumer, czyli firmy sprzedają klientom detalicznym;
B2B – business-to-business, firmy sprzedają innym firmom;
C2B – consumer-to-business, konsument zgłasza zapotrzebowania a firmy konkurują o zamówienie;
C2C – consumer-to-consumer, konsumenci handlują między sobą, np. allegro.

Automatyzacja marketingu B2B

Zależnie od tego w jakim modelu będziemy działać inaczej wykorzystamy możliwości jakie daje nam Marketing Automation. Każdy z modeli będzie zakładał inny sposób komunikacji i dotarcia do klienta, by ostatecznie finalizować transakcję. Opisujemy poniżej jak makreting zautomatyzowany będzie można we wszystkich tych modelach wykorzystywać. 

1. B2C
Najpopularniejszy model. Gdy oferujemy konsumentom detalicznym to działać będziemy w ramach konkurencyjnego rynku, na którym liczą się Ci, którzy działają najszybciej i są w stanie odpowiedzieć na potrzeby potencjalnych oraz aktualnych klientów. Firmy e-Commerce działają najczęściej w taki sposób i wykorzystują mechanizmy dynamicznego dopasowania treści w wiadomościach e-mail oraz na własnej stronie www, by docierać do konsumenta z konkretnym dopasowanym komunikatem. Często mechanizmy te używane są w formie wiadomości email o dynamicznym charakterze, albo też jako ramki produktowe na stronie WWW, gdzie pokazują się dopasowane do klientów indywidualnie produkty. 

automatyzacja marketingu

2. B2B
To drugi często spotykany model w firmach, które korzystają z usług jakie daje nam Marketing Automation. Jeśli sprzedajemy usługi albo produkty innym firmom to najważniejsza będzie informacja kiedy oraz czy nasi kontrahenci czytają wiadomości e-mail i odwiedzają stronę WWW. System Marketing Automation identyfikuje wizyty firm i podaje co było przeglądane. Dodatkowo będzie można również połączyć skrzynki pocztowe handlowców z systemem i dzięki temu wiedzą oni kto otwiera wiadomości a kto nie. System może również powiadamiać handlowców o konieczności kontaktu z daną osobą lub jej gotowości do dokonania zakupu. 

3. C2B
To model nietypowy, który opiera się na sytuacji, gdy konsumenci oferują firmom możliwość dokonywania sprzedaży a wiec umieszczają po prostu oferty zakupu. Model ten jest mało popularny i często zalicza się go również do sektora B2C i cześć firm analitycznych nie uznaje tego jako osobnego działu. Najczęściej model jest stosowany jest na platformach e-Commerce, gdzie konsumenci umieszczą ofertę zakupu, na którą firmy mają reagować ponieważ konkurują ze sobą. W tym wypadku marketing Automation będzie łączył konsumentów poszukujących danego produktu z firmami, które są w stanie go dostarczyć.

4. C2C
To model typowy dla każdego portalu aukcyjnego. W tym przypadku to konsumenci sprzedają konsumentom. Oczywiście nie da się tutaj wyobrazić sytuacji, w której indywidualne osoby kupują systemy Marketing Automation, by sprzedać pojedyncze produkty. Jednak realne będzie to, że wdroży się taki system przez platformę, która oferuje możliwości zawierania transakcji między konsumentami. I w tym wypadku można wykorzystywać moduł monitorowania oraz identyfikowania zachowań tych osób, które na naszej stronie będą się pojawiać. Można też do tych, którzy głównie na nim kupują wysłać ofertę produktów, które będą odpowiadać profilowi lub też były przez nich przeglądane. Dzięki temu stosunkowo niskim kosztem zwiększymy skuteczność naszej platformy. Innym pomysłem będzie udostępnienie sprzedającym dodatkowych możliwości promocji pośród osób, które oglądają oferty albo ogłoszenia pokrewne. Po wykupieniu tej opcji system może wysyłać automatycznie wiadomości e-mail albo sms do każdego kto danym ogłoszeniem będzie zainteresowany, dzięki temu będzie można określić jakie produkty klienta interesują. 

Podsumowanie
Niezależnie od tego jaki model systemu Marketing Automation został wybrany pomoże on skutecznie łączyć każdego potencjalnego klienta z odpowiednia treścią, ofertą czy komunikatem. Najlepiej w tym obszarze robić wszystko tak, by poznawać preferencję klientów i chodzi o to, by pomóc im kierując do nich spersonalizowaną komunikację.

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz